21 t/m 24 mei 2019

 

De 65e Alkmaarse Avond4daagse wordt in 2019 georganiseerd op 21, 22, 23 en24 mei.

 

Een ieder die deze Avond4daagse volbrengt, ontvangt daarvoor een beloning. Het parkoers voert u om en door de mooie omgeving van Alkmaar. Een schitterende gelegenheid om al wandelend Alkmaar te leren kennen.

Voor kinderen vanaf 5 jaar hebben wij een afstand van 5 km per avond, voor meer getrainde wandelaars een afstand van 10 km. Kinderen tot 8 jaar dienen onder begeleiding van ouders of verzorgers te lopen.

Wij hopen u op de komende Avond4daagse te mogen begroeten.

Deelname:
Er kan worden deelgenomen door iedereen vanaf 5 jaar, zowel individueel als in groepsverband (scholen, bedrijven, verenigingen etc.).

Afstanden:
5 en 10 km per avond.
Als u niet in staat bent alle vier de avonden te wandelen, kunnen ook minder avonden worden gewandeld. Voor kinderen hebben we in dat geval in de plaats van een medaille een wandeldiploma.  Zij dienen daarvoor hun voor en achternaam in blokletters op te schrijven op een inschrijflijst op de startlocatie.

Startlokatie:
Waaggebouw op het Waagplein.

Starttijden : Zowel voor groepen als individueel.
10 km tussen 18.00 -18.30 uur.
5 km tussen   18.30 -19.00 uur.
I.v.m. het uitvoeren van diverse veiligheidsmaatregelen is het niet toegestaan eerder dan op de aangegeven tijden te starten!
Vergeet niet bij uw start op het Waagplein de startknip.

IINSCHRIJFGELD:
4,50 ongeacht de leeftijd bij voorinschrijving.
2,00 voor 1 dag diploma wandelen.
2,50 voor 2 dagen diploma wandelen.
3,00 voor 3 dagen diploma wandelen.
5,00 bij inschrijving aan de start.

 

Waar en wanneer inschrijven.

 

Individuele wandelaars kunnen inschrijven op de startlocatie. U krijgt dan een route en startkaart.

Groepen kunnen voorafgaand aan het evenement via de website van Alkmaar Sport inschrijven. U ontvangt dan de route voor de eerste dag digitaal. In dat geval kunt u op de eerste avond uw startkaart ophalen bij de startlocatie. Vermeld op de startkaart de naam van de school of groep. Graag bij voorinschrijving de namen van diplomalopers in blokletters bijvoegen.

 

Voor zowel individuele wandelaars als groepen bestaat ook de mogelijkheid om vooraf in te schrijven bij Mylos (zie onderstaand). U  ontvangt dan de route en startkaart voor de eerste avond.

 

.

Voorinschrijving:

op maandag 20 en dinsdag 21 mei bij restaurant Mylos van 13.00 tot 16.30 uur.

Adres: Marktstraat 2/b