Om lid te worden of naderen informatie te vragen kunt u zich wenden tot:
Tineke Tiben
Wiggersgroet 21 1722KZ Zuid Scharwoude

0612524370
Of mailen naar
secretaris@dejeep.nl
of print onderstaande tekst en zend dit naar het secretariaat.


Tarieven :
Jaarcontributie enkel lid € 25,00 per jaar (zonder lidmaatschap van de wandelbond 15,00).
Jeugdleden t/m 18 jaar € 15,00ALKMAARSE WANDELSPORT VERENIGING  “DE JEEP”

van K.v.K. onder nr. V 635279    pgericht 13 januari Lid 1946

 

INSCHRIJFFORMULIER

Ja,ik wil lid worden van de Alkmaarse Wandelsport Vereniging

“De Jeep”. Daarmee ben ik tevens lid van de KNBLO-NL

 

Naam                 : ……………………………………………     M/V
Voorletter           :
……………………………………………
Roepnaam         : ……………………………………………
Geb. Datum             : ……………………………………………
Adres                 :
……………………………………………
Postcode            :
……………………………………………
Woonplaats        :
……………………………………………
Telefoon            :
……………………………………………
E-Mailadres       :
…………………………………………….

Bank-/gironummer: …-…-…-…-…-…-…-…-…-
Voor het opsturen van het inschrijfformulier of voor nadere informatie:

Secretariaat:             Tineke Tiben
Rijnstraat 38
1823 ED  Alkmaar
Tel. 072-5280850

Ondergetekende verklaart hierbij toestemming te verlenen tot machtiging van de afschrijving van de contributie en blijft minstens ιιn jaar lid van W.S.V. “De Jeep”. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij het voor 20 oktober schriftelijk opgezegd wordt.

 

Datum:………………………                                       

 

Handtekening: