Colofon bestuur:

Voorzitter:
Gerard Kukken  telnr. 072 5114547 of 0683892397 en mailadres kukken@upcmail.nl.


Secretaris.
Tineke Tiben tel.nr.
0612524370  Wiggersgroet 21 1722KZ Zuid Scharwoude
email:
secretaris@dejeep.nl

Penningmeester:
Penningmeester Wil van der Helm tel.nr. 0639272569

Bankrelatie  NL25ABNA0621742368 t.n.v. WSV De Jeep

 

Bestuurs Leden:
Jannie Robbers tel.nr. 0643858193 email josee_ robbers@hotmail.com

Ciska Wijmans, 072 515 8907 email: ciska51@live.nl

Colofon commissies:

Activiteiten commissie:
Gerard Kukken, 0725114547
Vronie van der Molen,
Greet van Egmond,
Tineke Tiben,

Redactie van clubblad de Band:
redactie.dejeep@gmail.com
Tineke Tiben,
Gerrit Ipkens
Ciska Wijmans voor de wandeltips,

Erelid:  Bets Blokker

Lid  van verdienste:
Wilma Bergen
Nico Kuilboer


Website
: www.dejeep.nl
Door Gerard Kukken
Mail: dejeep@wandelt.nl